QASM

 

QASM = QUASI-AUTONOMOUS SUBMERGED MACHINES = (675) 

Qasm je performativně&kolaborativní SC(s)F = Speculatively Contemplative (Sonic) Fiction.

Qasm is a performative&collaborative SC(s)F = Speculatively Contemplative (Sonic) Fiction.

Lidské oči se stávají anachronickými. Přesně takové oči se připojily k technikám dohledu a nadvlády. V současnosti jsou ,,provozní obrazy“ v drtivé většině neviditelné, i když jsou všudy přítomné a prořezávají skrz na skrz fyzickou realitu. Obrazy mohou zabíjet, ale co je na nich nového a děsivého dnes – že drží prst na spoušti.

Provozní obrazy nemusí přímo zabíjet, stačí ale, že vykonávají v rámci dlouhého řetězce historických obrazů svoji psy-ops funkci.

Oči jsou příliš neefektivní na to, aby viděli, co se děje. Jsou stále tmavší a tmavší. Technika vidí ve strojích jen sama sebe.

Human eyes are becoming anachronous. It was precisely eyes of that kind which joined the techniques of surveillance and domination. At present, the vast majority of ‚operational images‘ remains invisible, though omnipresent and cutting right through physical reality. Images can kill, but what is new and terrifying about them today is the fact that their finger is on the trigger.

Operational images may not necessarily kill; it is bad enough that in terms of a long chain of historical images, they fulfil their psy-ops function. The eyes are too ineffective to see what is going on. They grow darker and darker. Technology can only see its reflection in the machines.

Every game has its meta-game in the crafting of its algorhitm, sensed within the glitch, the rift hrat opens in the notion of the limit in order that we may enter into, become and define it.

TEAM: Aleš Čermák, Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Michal Cáb, Petr Skala ad.